Τα οχήματα ανακύκλωσης {Η κοιλάδα με τις πεταλούδες}

Λ.

Ιάνθη