Η παγκόσμια συνωμοσία {Το μήνυμα}

Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

"Το Παγκόσμιο Ίδρυμα λοιπόν δεν ήταν ακριβώς αυτό που υποσχόταν ότι είναι, δηλαδή ένας παράδεισος, ένας υπέροχος πλανήτης, το τέλειο μέρος για να ζήσει κανείς. Πίσω από την τεράστια διαφήμιση που του γινόταν κρυβόταν το Μεγάλο Σχέδιο". {σ. 81}

Ηλίας