Τι θα έκανα αν ζούσα στη Ουρανούπολη

[…] Ευτυχώς που το μικρό παιδάκι άκουσε τους δούλους να μιλάνε για τα μαγικά μαξιλάρια και τώρα πια δεν έχουμε κανέναν Αρπατίλαο να μας λέει τι θα κάνουμε και έτσι από τότε οι Ουρανοπολίτες είναι χαρούμενοι.

Τετάρτη 12 Μαρτίου 2008,

Βάσω
Στ’ τάξη