Τα παιδιά γίνονται συγγραφείς
Γράφουμε το δικό μας βιβλίο με βάση την εικονογράφηση της Σοφίας Ζαραμπούκα

Είδαμε τις εικόνες από το βιβλίο της Άλκης Ζέη

Μια Κυριακή του Απρίλη,

και γράψαμε το δικά μας λόγια,

πριν διαβάσουμε το κείμενο.