Κόψιμο πίτας για το 2014

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

H κάτοχος του φλουριού και το τυχερό κομμάτι.