Το καναρινί ποδήλατο

Από την παρακολούθηση της ταινίας μπορώ να παρατηρήσω:

  • Τις συνήθειες στο σχολείο.
  • Τις σχέσεις μεταξύ των δασκάλων και τις σχέσεις των δασκάλων με τον διευθυντή.
  • Τις σχέσεις μεταξύ των συμμαθητών / συμμαθητριών και του Λευτέρη: τα συναισθήματα των παιδιών, τις αντιδράσεις τους σε ό,τι συμβαίνει.
  • Τη στάση του νέου δασκάλου απέναντι στο Λευτέρη.
  • Τη στάση και τη συμπεριφορά των γονιών του Λευτέρη.
  • Τις συνήθειες και τις ικανότητες του Λευτέρη έξω από το σχολείο.
  • Το πώς επηρεάζουν προσωπικά προβλήματα τις συμπεριφορές στο σχολείο.
  • Τη σύγκρουση ηθικής και οικονομικού συμφέροντος (βλ. ονοματοδοσία παιδιού)
  • Τη στάση των συμμαθητών και του διευθυντή στη σκηνή με το διήγημα. Ποια μπορεί να είναι τα συναισθήματα του Λευτέρη;
  • Τι συναισθάνθηκε η Μυρσίνη;