Το ιδανικό σχολείο όπως το φανταζόμαστε

Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2013

Κοινή ομαδική εργασία μαθητών-μαθητριών του Στ'1 και Στ'2.

Άσπα, κ.ά.

Φώτης, Κ., κ.ά.