Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί

Η παρουσίαση της εργασίας μας για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και τα μεταλλαγμένα τρόφιμα.