Ε' 2 - 19ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας
Ο ζωγράφος (μαθητική ταινία)

Η μαθητική ταινία μικρού μήκους της Ε' 2 τάξης του 19ου Δημοτικού Σχολείου Πάτρας

Ιανουάριος 2020

 
Ε'2 τάξη - 19ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας - Σχολικό έτος 2019 - 2020