Στ΄ταξη - 7ο Δημοτικό σχολείο Πάτρας - Σχολικό έτος 2023 - 2024
Αντικαπνιστική αφίσα

Δευτέρα  22 Απριλίου 2024