Γενικά για τον Όμιλο Λογοτεχνίας

"Οι κόσμοι της λογοτεχνίας: Ταξίδι σε κοινωνίες άλλες"

Κάθε Παρασκευή 2:15 - 3:45 μ.μ.

Οι Όμιλοι είναι ένας νέος θεσμός στην δημόσια εκπαίδευση.  Δημιουργούνται και λειτουργούν στα Πρότυπα – Πειραματικά Σχολεία μετά το κανονικό ωράριο με σκοπό την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών και ειδικά αυτών με  ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα.

Στον όμιλο αυτό τα παιδιά γίνονται αναγνώστες, αφηγητές, συγγραφείς, δημοσιογράφοι, δημιουργοί του ωραίου. Μέσω της λογοτεχνίας γνωρίζουν κόσμους διαφορετικούς, μαθαίνουν να εκφράζονται, να ερμηνεύουν, να συζητούν, να κατανοούν το νοηματικό βάθος των κειμένων. Στοιχεία χρήσιμα για το προσωπικό τους ταξίδι στη μάθηση.

Τα παιδιά θα ήταν χρήσιμο να έχουν μαζί τους ένα τετράδιο (οποιοδήποτε είδος ή στιλ θέλουν), μολύβι, ξυλομπογιές / μαρκαδόρους, καθώς και τη δημιουργική φαντασία τους!