Παραμύθια
Κίνο, ο μπαμπάς της Μαφάλντας

Κίνο (Quino) 17 Ιουλίου 1932 - 30 Σεπτεμβρίου 2020

Από ποια μεριά χρειάζεται σπρώξιμο για να πάει μπροστά αυτός ο κόσμος;

 
Ταξιδεύουμε μ' ένα βιβλίο

"Το βιβλίο είναι, και μπορεί να είναι, σύμμαχος στην περιπέτεια αυτή, πηγή χαράς, γνώσης και δύναμης".

αυτή, πηγή χαράς, γνώσης και δύναμης.

Read more at: https://www.literature.grddtt
το βιβλίο είναι, και μπορεί να είναι, «σύμμαχος» στην περιπέτεια αυτή, πηγή χαράς, γνώσης και δύναμης.

Read more at: https://www.literature.gr/
το βιβλίο είναι, και μπορεί να είναι, «σύμμαχος» στην περιπέτεια αυτή, πηγή χαράς, γνώσης και δύναμης.

Read more at: https://www.literature.gr/
το βιβλίο είναι, και μπορεί να είναι, «σύμμαχος» στην περιπέτεια αυτή, πηγή χαράς, γνώσης και δύναμης.

Read more at: https://www.literature.gr/
 
Άλκη Ζέη - Με μολύβι φάμπερ νουμερο δύο