Δικαιώματα
Τα δικαιώματα του παιδιού

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014

 
Ανθρώπινα δικαιώματα

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

 
Ανθρώπινα Ιδεώδη

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014

Ομαδική εργασία όλων των μαθητών και των μαθητριών για τα ανθρώπινα ιδεώδη.

Ειρήνη

Αγάπη

Δικαιοσύνη

Φιλία των λαών

Ισότητα

Ελευθερία

Αλληλοσεβασμός

 
Τα δικαιώματα των παιδιών

Μερικά βίντεο από τη unicef

Μη διάκριση (άρθρο 2)

Οικογένεια (άρθρο 5)

Ταυτότητα (άρθρο 8)

Εκπαίδευση (άρθρο 28)

Προστασία στις ένοπλες συρράξεις (άρθρο 38)

Προστασία από κακομεταχείριση (άρθρο 19)

Προστασία από παιδική εργασία (άρθρο 32)

Προστατευτικό περιβάλλον (άρθρα 3, 9)

Ελευθερία έκφρασης (άρθρο 13)

Ελευθερία σκέψης (άρθρο 14)

 
Ανθρώπινα δικαιώματα

Ένα εκπαιδευτικό φιλμ που παρουσιάζει τους σημαντικότερους σταθμούς στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

1. Όλοι μας έχουμε γεννηθεί ελεύθεροι και ίσοι

2. Μην κάνεις διακρίσεις

3. Το δικαίωμα στη ζωή

4. Όχι σκλαβιά

5. Όχι βασανιστήρια

6. Έχεις δικαιώματα όπου κι αν πας

7. Όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο

8. Τα δικαιώματά σου προστατεύονται από το νόμο.

9. Όχι άδικη φυλάκιση.

10. Το δικαίωμα για δίκη.

11. Αθώοι μέχρι αποδείξεως ενοχής.

12. Δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή.

13. Το δικαίωμα της ελεύθερης κίνησης.

14. Το δικαίωμα σε ασφαλή τόπο.

15. Το δικαίωμα στην εθνικότητα.

16. Το δικαίωμα στο γάμο και στην οικογένεια.

17. Το δικαίωμα στα δικά σου πράγματα.

18. Ελευθερία της σκέψης.

19. Ελευθερία της έκφρασης.

20.Το δικαίωμα στις δημόσιες συγκεντρώσεις.

21. Το δικαίωμα στη Δημοκρατία.

22.Το δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση.

23. Το δικαίωμα στην εργασία.

24. Το δικαίωμα στο παιχνίδι.

25. Φαγητό και στέγη για όλους.

26. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση.

27. Το δικαίωμα της πνευματικής ιδιοκτησίας.

28. Ένας δίκαιος και ελεύθερος κόσμος.

29. Όλοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.

30. Αναφαίρετα δικαιώματα.

Πηγή: "Νεολαία Υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων".