Κυκλαδικός πολιτισμός

Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Πήλινες κατασκευές εμπνευσμένες από τον Κυκλαδικό πολιτισμό και την τέχνη των Κυκλαδιτών.

Κυκλαδικό γυναικείο ειδώλιο

Κυκλαδικό γυναικείο ειδώλιο

Πήλινο τηγανόσχημο αγγείο

Καράβι

Καράβι

Αυλητής

Αρπιστής

Γλεντζές