Ένα γράμμα για την ειρήνη

27-5-2009

Αγαπητά «αδέλφια»,

Ο πόλεμος για κάποιους ανθρώπους είναι ωραίος, γιατί θέλουν να πάρουν ό,τι έχουν οι άλλοι. Πολλοί όμως δε θέλουν να έχουν πόλεμο. Θέλουν να ζούνε με ειρήνη.

Η ειρήνη είναι το αντίθετο του πολέμου. Άρα ο πόλεμος είναι σκοτωμοί και καταστροφές, ενώ η ειρήνη είναι αγάπη, υγεία και χαρά.

Θα ήταν καλύτερο να είχαμε ειρήνη και όχι πόλεμο.

Σκορπίζει χαρά

η ειρήνη.

Σκορπίζει νεκρούς

ο πόλεμος.

Με αγάπη

Ευαγγελία