Ένα γράμμα για την ειρήνη

Αθήνα, Τετάρτη 27 Μαΐου 2009

Αγαπητοί στρατηγοί,
Σας στέλνω αυτό το γράμμα για να καταλάβετε ότι τα προβλήματα δε λύνονται με πόλεμο αλλά με διάλογο. Με τον πόλεμο σκοτώνονται άνθρωποι, καταστρέφονται τα σπίτια, οι οικογένειες πεινάνε.
Πρέπει να σταματήσετε τον πόλεμο, να λύνετε τις διαφορές σας με διάλογο και όχι με πόλεμο.
Σκεφτείτε το και απαντήστε μου

Με αγάπη,
Χριστίνα Θ.