Καλοκαιρινές φιλίες

Έχω φίλο μου τον ήλιο

κι ένα τζίτζικα τρελό

το τζιτζίκι σ' ένα κλώνο

και ο ήλιος στο γυαλό

 

Το τζιτζίκι μου παινεύει

την ξανθή καλοκαιριά

και ο ήλιος ζωγραφίζει

τα γαλάζια απλοχωριά

 

Το τζιτζίκι με μαθαίνει

ξένοιαστα να τραγουδώ

και ο ήλιος σαν το γλάρο

στο κύμα να πηδώ

 

Το τζιτζίκι κι ο ήλιος

σαν δασκάλοι μου καλοί

μ' έχουν μάθει πως να κάνω

καλοκαίρι τη ζωή.

Νίκος Κ.

Άρης Κ.