Δημιουργίες μαθητών/-τριών
Όλα τα παιδιά έχουν ψυχή ή Το όνομά μου είναι...