Η κοινωνία του Τζιτζικονιού

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

  • Το Τζιτζικόνι αποτελεί το 0,001% όλου του γαλαξία Μ.Μ.-τ. Συγεκριμένα το Τζιτζικόνι είναι το τ.
  • Οι Τζίτζικες έκαναν ό,τι απαγορεύονταν στους Μύρμηγκες.
  • Τα επαγγέλματά τους τα ασκούσαν όποτε και όσο ήταν αναγκαίο.
  • Έπαιζαν πολλά παιχνίδια και διασκέδαζαν.
  • Ήταν ειρηνικός λαός και ποτέ δεν προκαλούσε άλλους λαούς.

Γ.Λ.Η.Π.