Αδελφοσύνη

Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

"Ο κάθε συνάνθρωπός μας είναι αδελφός. Πρέπει να αγωνιζόμαστε καθημερινά για να επικρατήσει ισότητα, δικαιοσύνη και ελευθερία"

"Αλληλεγγύη μεταξύ ανθρωπων ή λαών, ανεξάρτητα από θρησκευτικές, πολιτιστικές ή άλλες διαφορές. Έκφραση σεβασμού σε πανανθρώπινες αξίες"

"Είμαστε όλοι μια οικογένεια. Σεβασμός στη διαφορετικότητα. Ανάγκη ενότητας και αλληλεγγύης"