Ιστορία
Καλάβρυτα, Δεκέμβρης 1943

13 Δεκεμβρίου 1943

Ένα ποίημα 73 χρόνια μετά

 
Οι πηγές της Ιστορίας

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ερευνώ το παρελθόν, σημαίνει καταρχήν, αναζητώ τα ίχνη που άφησαν οι άνθρωποι στο πέρασμά τους μέσα στο χρόνο.

Ίχνη - Πηγές :

1. Πρωτογενείς: Όσα ταυτόχρονα με την εποχή τους δημιούργησαν και έφτιαξαν οι άνθρωποι.

2. Δευτερογενείς: Όσες, στηριζόμενες στα πρωτογενή ίχνη, δημιουργήθηκαν υστερόχρονα από την εποχή στην οποία αναφέρονται.

Οι πηγές αυτές εκφράζουν και την εποχή κατά την οποία δημιουργήθηκαν. Πολλές φορές μάλιστα εκφράζουν πολύ περισσότερο την εποχή τους, παρά μαρτυρούν για το ιστορικό θέμα στο οποίο αναφέρονται.

Ιστορικές πηγές μπορούν να είναι:

Ø Γραπτά κείμενα

Ø Αρχαιολογικά ευρήματα

Ø Προφορικές μαρτυρίες

Ø Λογοτεχνικά κείμενα

Ø Συμβολαιογραφικά έγγραφα

Ø Παραδόσεις

Ø Έργα τέχνης

Ø Κάθε λογής κατάλοιπο της ανθρώπινης δραστηριότητας


Στόχος:

 

Τα ιστορικά φαινόμενα να μας βοηθήσουν

να κατανοήσουμε το σύγχρονο κόσμο,

να κατανοήσουμε τον εαυτό μας (ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ)

 
Ευρωπαϊκός διαφωτισμός

Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός

Διαφωτισμός: πνευματικό κίνημα του 18ου αιώνα. Αιώνας των Φώτων.

Φιλόσοφοι:

Ø μελετούν και προσπαθούν να βελτιώσουν τον κόσμο

με συγκεκριμένες προτάσεις.

Ø Αμφισβητούν τις παλαιές ιδέες

και οραματίζονται έναν καινούριο κόσμο.

Ø Στη θέση του θρησκευτικού φανατισμού, των προλήψεων και των δεισιδαιμονιών, προτείνουν την ανεξιθρησκία και τον ορθό λόγο.

Ø Εναντιώνονται στην απολυταρχία

και υποστηρίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου και του πολίτη.

Ø Θέλουν να καταργήσουν τη δουλεία και υπερασπίζονται την ισότητα μεταξύ των ανθρώπων.

Ø Πιστεύουν στη πρόοδο της ανθρωπότητας

και έχουν εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και στη σκέψη του.

Ø Θαυμάζουν την επιστήμη και υποστηρίζουν τα γράμματα.

Δεισιδαιμονίες: ιδέες και πρακτικές των ανθρώπων που είναι αντίθετες με τη λογική.

Ορθός λόγος: η χρήση της λογικής για την ερμηνεία του κόσμου.

Απολυταρχία: η συγκέντρωση όλων των εξουσιών στα χέρια του μονάρχη.

 
Ορθός λόγος

Δεισιδαιμονίες:

ιδέες και πρακτικές των ανθρώπων

που είναι αντίθετες με τη λογική.

Ορθός λόγος:

η χρήση της λογικής για την ερμηνεία του κόσμου.


Πίστη στην πρόοδο της ανθρωπότητας

Εμπιστοσύνη στον άνθρωπο και στη σκέψη του

Επιστήμη & Γράμματα

 

ΕλευθερίαΙσότηταΑδελφοσύνη

τα θεμέλια της νέας κοινωνίας
 
Η πολιορκία και η Έξοδος του Μεσολογγίου

Τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον από τούτο το αλωνάκι

Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει

Λαλεί πουλί, παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει.

Τα μάτια η πείνα εμαύρισε στα μάτια η μάνα μνέει

Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν και γελούνε

κι όσ' άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ' άρματα σε κλειούνε