Θερμότητα

Θερμότητα ονομάζεται η ενέργεια που ρέει από ένα σώμα (από το θερμότερο)

σε ένα άλλο (στο ψυχρότερο) λόγω της διαφορετικής τους θερμοκρασίας.

Θερμοκρασία ονομάζεται το μέγεθος το οποίο μας βοηθάει να περιγράψουμε πόσο θερμό ή πόσο ψυχρό είναι ένα σώμα.

Όταν τα σώματα αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία, παύει να υπάρχει ροή θερμότητας: Θερμική ισορροπία.

Μετάδοση θερμότητας με αγωγή: Η απευθείας μετάδοση θερμότητας από σημείο σε σημείο μέσα σε ένα στερεό σώμα. Δεν μετακινείται ύλη.

(Η παρουσίαση από τον Γρ. Ζερβό)

Μεταφορά θερμότητας με ρεύματα: Η θερμότητα μεταφέρεται στα υγρά και στα αέρια και με ρεύματα.
Το υγρό ή ο αέρας που έχει μεγαλύτερη θερμοκρασία μετακινείται προς τα πάνω μεταφέροντας θερμότητα. Μετακινείται ύλη.

(Η παρουσίαση από τον Γρ. Ζερβό)

Διάδοση θερμότητας με ακτινοβολία: Η ενέργεια του Ήλιου διαδίδεται μόνο με ακτινοβολία.

Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία διαδίδεται και στο κενό.

(Η παρουσίαση από τον Γρ. Ζερβό)